13 Dấu Hiệu Mèo Mang Thai Rõ Nhất

09/11/2023

Việc nhận biết dấu hiệu mèo mang thai là một khía cạnh quan trọng đối với những người chủ mèo, đặc biệt là những người...

Chó Poodle

23/05/2023

Poodle chia thành 3 dòng chính (Các kích thước của AKC về giống chó poodle được xác định bởi chiều cao, chứ không phải bởi...

Chó phốc sóc

23/05/2023

Chó phốc sóc Là loại chó với kích cỡ cơ thể trung bình, thân dài và chân thấp ngắn rõ rệt. Tầm vóc chúng khoảng...

Chó Alaska

23/05/2023

Chó Alaska Là loại chó với kích cỡ cơ thể trung bình, thân dài và chân thấp ngắn rõ rệt. Tầm vóc chúng khoảng 30,5...

Chó chihuahua

23/05/2023

Chó chihuahua Là loại chó với kích cỡ cơ thể trung bình, thân dài và chân thấp ngắn rõ rệt. Tầm vóc chúng khoảng cm,...

Chó Bull Pháp

23/05/2023

Chó Bull Pháp Chó Bull Pháp (French Bulldog) là giống chó được lai tạo từ 2 giống chó Bull Anh và chó Sục Pháp bởi...

Giống chó lạp xưởng/xúc xích

23/05/2023

Giống chó lạp xưởng/xúc xích Là loại chó với kích cỡ cơ thể trung bình, thân dài và chân thấp ngắn rõ rệt. Tầm vóc...

Giống chó Lhasa Apso

23/05/2023

Giống chó Lhasa Apso Là loại chó với kích cỡ cơ thể trung bình, thân dài và chân thấp ngắn rõ rệt. Tầm vóc chúng...